Anita Ruf

  • 2. Kyu Matayoshi Kobudo IMKA
  • 5. Kyu Karate DKV
  • 5. Kyu Kyusho Jitsu DKV
  • Fachübungsleiter im BKB
  • C-Trainer Breitensport (DOSB)